browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

KURS BRAKARSKI

Posted by on 12 grudnia 2012

KURS BRAKARSKI I STOPNIA

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko
w ramach realizowanego projektu POKL pt. ,, Wyższe kwalifikacje – lepszy start zawodowy,, w dniach od 05.11.2012 do 18.11.2012r uczestniczyli w szkoleniu na kursie brakarza I stopnia. Szkolenie miało charakter wyjazdowy. Przez okres 2 tygodni 20 osobowa grupa młodzieży przebywała w Leśnym Ośrodku Naukowo – Edukacyjnym w Laskach koło Kępna Gmina Trzcinica , należącym do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach – Akademii Rolniczej w Poznaniu, w którym odbywały się zajęcia edukacyjne. Ośrodek posiada sale wykładowe, bazę noclegową , żywieniową, powstał w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowo – badawczych w zakresie leśnictwa i drzewnictwa

Czytaj więcej…