browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapytanie cenowe – Płyta, klejonka sosnowa

Posted by on 10 kwietnia 2013

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012/POKL/II z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach POKL NrUmowy UDA – POKL 09.02.00-14-023/11-00, z dnia 10.02.212r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Płyta, klejonka sosnowa wykonana w I –ej klasie jakości o wymiarach: co najmniej -1600/600/30mm. Prosimy o podanie ceny jednostkowej za jeden metr sześcienny (przy zamówieniu ok. 10 metrów sześciennych) i wkalkulowanie w cenę materiału ceny transportu do zamawiającego, tj. na adres zamieszczony poniżej.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie czternaście dni od daty złożenia zamówienia
  2. Okres gwarancji: nie dotyczy.
  3. Termin i forma płatności: przelew płatny w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: skrzynka e-mail do dn. 25.04.2013r: tomaszewskimarcin7@interia.pl lub zspwgarbatce@onet.pl, bądź listownie na adres szkoły: ul. Hanki Lewandowicz 4; 26-930; Garbatka-Letnisko.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marcin Tomaszewski 602 232 475
  6. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim.

     

    więcej informacji